Press "Enter" to skip to content

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

UWAGA nowe terminy – konsultacji z zadań praktycznych.

Zapraszamy na zajęcia  z ćwiczeń przygotowujących do egzaminu praktycznego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 13 października 2022r.  we Wrocławiu.
Początek zajęć godzina 16:00 – sala szkoleniowa ul Olsztyńska 47A Wrocław.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego wykładowcę. 

Warunkiem uczestnictwa jest:

Zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska telefonicznie (tel. 794 184 677; 603 292 877) 

lub na adres email:  biuro@vivo-szkolenia-adr.wroclaw.pl

Dokonanie wpłaty – 150zł (całkowity koszt szkolenia) na konto: 36 1090 2428 0000 0001 4738 5567

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy albo osób? Musisz posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej.

Nasz ośrodek szkoleniowy prowadzi szkolenia gwarantujące właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

Szkolenia obejmują wszystkie wymagane zagadnienia, zgodnie z Załącznikiem I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku:

  • Prawo cywilne
  • Prawo handlowe
  • Prawo socjalne
  • Prawo podatkowe
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Dostęp do rynku
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Zajęcia z ćwiczeń przygotowujące  do egzaminu praktycznego

W ramach szkolenia kandydaci otrzymują wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe, przykładowe zadania można znaleźć w sekcji: materiały szkoleniowe

Po ukończeniu szkolenia, w celu uzyskania certyfikatu kandydat zdaje egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Terminy i miejsca egzaminów organizowanych przez ITS: https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html