Press "Enter" to skip to content

Współpracujemy

DGSA Serwis to zespół konsultantów specjalizujących się w doradztwie związanym z transportem towarów niebezpiecznych (w szczególności przewóz drogowy [ADR] oraz morski [IMDG Code]) oraz doradztwie środowiskowym. Współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, które wysyłają lub odbierają materiały niebezpieczne. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi jak i podmiotów z  innych branż (motoryzacja, przemysł lotniczy, przemysł chemiczny). Wspieramy klientów pracami, których celem jest zapewnienie utrzymania zgodności działania przedsiębiorstw z normami prawnymi dotyczącymi  szeroko rozumianej „ochrony środowiska”  takimi jak chociażby przepisy dotyczące odpadów, gospodarki opakowaniowej, korzystania ze środowiska. U naszych klientów pełnimy, o ile jest to konieczne, funkcję doradców ds. bezpieczeństwa. Więcej informacji na www.dgsa-serwis.pl oraz naszym fanpage www.facebook.com/doradca.adr


 

Polska Unia Transportu wspiera rozwój branży i konkurencyjność polskiego transportu. Łączy branżę transportową wokół wspólnych celów. Informuje o działaniach i przepisach w branży transportowej. Oferuje pomoc przewoźnikom w ramach: usuwania barier wzrostu dla branży transportowej, wspierania promocji członków i branży zagranicą, wspierania, konkurencyjności polskich firm, budowania wzajemnego zaufania i rzetelności rozwoju  edukacji biznesowej i zawodowej. http://uniatransportu.pl/


 

DSPM – Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych prowadzi doradztwo dla przewoźników drogowych w zakresie dokumentacji kadrowej, rozliczenia czasu pracy kierowców,  szkolenia na Certyfikat Kompetencji Zawodowych CPC, W każdą środę w godz. 9-15 w biurze Stowarzyszenia odbywają się bezpłatne dla firm członkowskich konsultacje prawników z Biura Pomocy Przewoźnikom. http://dspm.pl/


Szkoła nauki jazdy Manewr we Wrocławiu

Szkoła jazdy MANEWR we Wrocławiu to ośrodek prowadzący kursy na prawo jazdy i kursy zawodowe. Atutem szkoły jest kadra doświadczonych instruktorów zapewniających wysoki poziom kształcenia kierowców i odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Więcej szczegółów oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej:  http://manewr.com.pl/


Doradca DGSA –  Doradca Transportowy – Grzegorz Sitarek


Doradca transportowy poprowadzi dokumentację pracowniczą oraz przewozową, pomoże przebrnąć przez procedury związane z płacą minimalną w Unii Europejskiej, przejmie obowiązki doradcy w przewozie materiałów niebezpiecznych (DGSA), poprowadzi szkolenia specjalistyczne dla kierowców oraz kadry zarządzającej. Więcej szczegółów oraz dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.doradztwotransportowe.eu/