Press "Enter" to skip to content

Szkolenie SENT 25 października 2017r

SzkoleniaVIVO 0

Jeżeli jesteś dokonującym wysyłki, odbioru lub przewozu towarów sprawdź czy nie masz NOWYCH obowiązków w związku obowiązywaniem ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego SENT. Od 22 września 2017 nowym obowiązkiem obarczony jest ten kto dokonuje obrotu Olejami spożywczymi – sprawdź pełną listę poniżej

W sejmie trwają prace nad nowym projektem ustawy nakładający nowe obowiązki i kary za nieprzestrzeganie tych obowiązków.

Nie daj się zaskoczyć przyjdź na szkolenie

SENT – System monitorowania drogowego przewozu towarów

 • Zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów;
 • Rodzaje towarów objętych systemem monitorowania SENT
 • Przewozy nie objęte SENT
 • Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów
 • Trasa przewozu a niezbędne informacji do rejestru
 • Zasady kontroli przewozu towarów
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów w ramach SENT
 • podmiotu wysyłającego
 • podmiotu odbierającego
 • przewoźnika
 • kierującego środkiem transportu
 • Sankcje karne za nie przestrzeganie zasad monitorowania przewozu drogowego
 • Projekty zmian do ustawy, śledzenie pojazdu NOWE obowiązki dla uczestników systemu nadzoru nad transportem.

Termin: 25.10.2017

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce szkolenia: Hotel Śląsk ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław

Koszt: 480.00 zł

 • Koszt od osoby obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00
 • Na terenie ośrodka jest bezpłatny parking – liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenie oraz wpłaty należy dokonać najpóźniej do 17.10.2017roku:

 • na adres email podając imię i nazwisko (dane do rachunku)
 • wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 26 9585 0007 3004 0000 2754 0001  z dopiskiem „szkolenie SENT X 2017”

 Pełna lista towarów objęta obowiązkiem zgłoszenia do SENT

Systemowi monitorowania przewozu towarów podlega przewóz towarów objętych podkategoriami PKWiU:

 • 20.21 Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
 • 20.22 Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
 • 20.24 Nafta inna niż lotnicza
 • 20.25 Paliwo typu nafty do silników odrzutowych
 • 20.26 Oleje napędowe
 • 20.27 Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 20.28 Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 20.29 Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj. nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań nieoznaczonych znakami akcyzy,
 • 14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
 • 59.41 Preparaty smarowe
 • 59.42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów
 • 59.43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
 • 59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorb
 • 59.58 Biodiesel
 • 12.25 Oleje odpadowe

 Nowe towary których zgłoszenie obowiązuje od 22.09.2017

Podkategoria zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU:

 • 41.21 Olej sojowy surowy
 • 41.22 Olej z orzeszków ziemnych surowych
 • 41.23 Oliwa z oliwek surowa
 • 41.24 Olej słonecznikowy surowy
 • 41.25 Olej z nasion bawełny surowy
 • 41.26 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
 • 41.27 Olej palmowy surowy
 • 41.28 Olej kokosowy surowy
 • 41.29, Pozostałe surowe oleje roślinne
 • 41.51 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.52 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.53 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.54 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.55 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.56 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.57 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.58 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.59 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
 • 41.60 Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
 • oraz podkategorią 10.62.14, Olej kukurydziany